Salgs- & leveringsbetingelser EMP Danmark

Fortrydelsesret ved køb af varer

Bemærk, at ifølge loven, er det ikke længere er nok at nægte modtagelse eller undlade at afhente pakken, hvis man ønsker at benytte sin fortrydelsesret. Som angivet i de nye regler herunder, skal vi have skriftlig besked forud. Ved nægtet modtagelse eller manglende afhentning uden forudgående skriftlig besked, fratrækkes derfor et administrationsgebyr inden et evt. restbeløb refunderes. Er de 14 dage overskedet tilskrives beløbet dog din EMP kundekonto som tilgodehavende, og kan dermed ikke refunderes. 


De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indenfor 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du modtager de bestilte varer.For at benytte fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. via brev eller e-mail). De kan benytte standardfortrydelsesformularen herunder, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. 

 

Standardfortrydelsesformular

De kan benytte følgende formular til fortrydelse, skrive Deres eget brev eller benytte denne returformular. De kan også som angivet ovenfor, returnere uden årsag/kommentar indenfor fortrydelsesfristen så længe EMP er adviseret skriftligt.

 

Til:

EMP Danmark
Torvegade 30
7330 Brande

E-mail: mail@emp-shop.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*):

 

_________________________________________________________________

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

 

_________________________________________________________________

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

 

_________________________________________________________________

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresser):

 

_________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

 

_________________________________________________________________

Dato:

 

________________________________________________________

(*)  Det ikke-relevante udstreges.

 

Returvarer sendes til:

EMP Danmark
Torvegade 30
7330 Brande


 

Alt indhold © E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH 1998-2017

Ingen udover EMP Merchandising HGmbH og dennes underafdelinger har ret til at gengive, bruge, fremvise og distribuere materiale på denne hjemmeside. Brug og misbrug af disse materialer uden forudgående tilladelse, er ikke tilladt. EMP Merchandising HGmbH og dennes underafdeligner håndhæver sin ophavsret i lovens fulde omfang.

Download betingelser som PDF