ALLOKERING AF NØGLEANSVARSOMRÅDER MELLEM FÆLLES DATAANSVARLIGE I EMP-KONCERNEN

I tabellerne herunder angives allokering af nøgleansvarsområder med hensyn til de forskellige behandlingsaktiviteter for fælles dataansvarlige:

Brugerkonto

Fælles dataansvarlige E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH

 • Implementering af anmodninger fra de registrerede
 • Kontaktpunkt for de registrerede
 • Ansvarlig for at drive brugerkontoen
 • Ansvarlig for at analysere og evaluere dataene
 • Ansvarlig for overholdelse af GDPR og opbevaring af registreringer
 • Ret til at anvende dataene efter samarbejdets ophør

Fælles dataansvarlige

For Belgien (App-butikker “Large Popmerchandising België”, “Large Popmerchandising België en français” og www.large.be):
Large Popmerchandising BVBA

For Nederlandene (App-butik “Large Popmerchandising Nederland” og www.large.nl):
Large Popmerchandising BV

For Italien (App-butik “EMP Italia” og www.emp-online.it):
EMP Mailorder Italia S.r.l.

For Storbritannien (App-butik “EMP United Kingdom” og www.emp.co.uk):
EMP Mail Order UK Ltd.

 • Tilvejebringelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger
 • Implementering af anmodninger fra de registrerede
 • Kontaktpunkt for de registrerede
 • Ansvarlig for indsamling af data
 • Ansvarlig for at drive brugerkontoen
 • Ansvarlig for at analysere og evaluere dataene
 • Ansvarlig for overholdelse af GDPR og opbevaring af registreringer

Kundesupport

Fælles dataansvarlige

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH

 • Tilvejebringelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger
 • Implementering af anmodninger fra de registrerede
 • Kontaktpunkt for de registrerede
 • Ansvarlig for behandling af forespørgsler fra kunder
 • Ansvarlig for overholdelse af GDPR og opbevaring af registreringer

EMP Mail Order UK Ltd.

 • Tilvejebringelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger
 • Implementering af anmodninger fra de registrerede
 • Kontaktpunkt for de registrerede
 • Ansvarlig for behandling af forespørgsler fra kunder
 • Ansvarlig for overholdelse af GDPR og opbevaring af registreringer

EMP Mailorder Italia S.r.l.

 • Tilvejebringelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger
 • Implementering af anmodninger fra de registrerede
 • Kontaktpunkt for de registrerede
 • Ansvarlig for behandling af forespørgsler fra kunder
 • Ansvarlig for overholdelse af GDPR og opbevaring af registreringer

Large Popmerchandising BV

 • Tilvejebringelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger
 • Implementering af anmodninger fra de registrerede
 • Kontaktpunkt for de registrerede
 • Ansvarlig for behandling af forespørgsler fra kunder
 • Ansvarlig for overholdelse af GDPR og opbevaring af registreringer

Large Popmerchandising BVBA

 • Tilvejebringelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger
 • Implementering af anmodninger fra de registrerede
 • Kontaktpunkt for de registrerede
 • Ansvarlig for behandling af forespørgsler fra kunder
 • Ansvarlig for overholdelse af GDPR og opbevaring af registreringer

Vi deler og håndterer en række andre ansvarsområder med hensyn til den måde, hvorpå vi i fællesskab behandler dine personlige oplysninger. Disse andre ansvarsområder omfatter f.eks., hvordan vi sikrer, at dine data opbevares på sikker vis. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at benytte dig af din ret til at søge yderligere information om de forskellige konstellationer af fælles dataansvar. Du finder vores kontaktoplysninger her.