Bortskaffelse af affald og miljøbeskyttelse

Vi eller vores leverandører har overholdt rapporteringskravene fra det tyske føderale miljøagentur.

Batterier

Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan aflevere dine gamle batterier på offentlige indsamlingssteder i nærheden af din bopæl eller et hvilket som helst sted, hvor der sælges batterier. Naturligvis kan du også returnere de batterier, der sælges af os, efter brug med bemærkningen "Gebrauchte Batterien" til følgende adresse:

E.M.P. Merchandising Handelgesellschaft mbH, Retourenservice
- Gebrauchte Batterien -
Darmer Esch 73
D 49811 Lingen
Tyskland

or to any other EMP company.

Symbolerne på batterierne har følgende betydning:

  • Pb = Batteri indeholder mere end 0,004 % bly efter vægt
  • Cd = Batteri indeholder mere end 0,002 % cadmium efter vægt
  • Hg = Batteri indeholder mere end 0,0005 % kviksølv efter vægt
Batteriet

Symbolet med den krydsede skraldespand betyder, at du ikke må bortskaffe batterier i skraldespanden.

Elektrisk og elektronisk udstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Du skal adskille brugte batterier og akkumulatorer fra gammelt elektrisk udstyr ("gamle enheder"), medmindre de er lukket inde i den gamle enhed. Som forbruger kan du indlevere gamle elektriske apparater gratis på et lokalt offentligt indsamlingssted i nærheden af din bopæl eller – i tilfælde af nedenstående forhold – returnere dem til os (se herover). Hvis du køber en ny elektrisk enhed fra os, tager vi gratis en tilsvarende gammel enhed tilbage fra dig (1:1 tilbagetagelse). Uanset om du køber en ny elektrisk enhed fra os eller ej, tager vi alle gamle enheder tilbage, der er mindre end 25 centimeter (0:1 tilbagetagelse). Hvis du gerne vil bortskaffe gamle enheder hos os, hvor der kan være gemt personlige data, skal du slette dine data på den gamle enhed. Vi er ikke ansvarlige for dette. Symbolet med den krydsede skraldespand betyder, at du skal bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr separat fra almindeligt husholdningsaffald.