Fortrydelsesret ved køb af varer

Fortrydelsesret

Bemærk: Ifølge loven er det ikke nok at nægte modtagelse eller undlade at afhente pakken, hvis du fortryder dit køb. Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal vi have skriftlig besked forud, som beskrevet herunder.

Når du sender varer retur, er forsendelse for egen regning. Ved nægtet modtagelse eller manglende afhentning fratrækkes et håndteringsgebyr inden evt. restbeløb refunderes. Er de 14 dage overskedet tilskrives beløbet dog din EMP kundekonto som tilgodehavende, og kan dermed ikke refunderes.

Returvarer skal sendes med omdeling. Pakker sendt uden omdeling afhentes ikke. Det er ikke er muligt at aflevere din returvarer direkte på adressen.

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indenfor 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du modtager de bestilte varer. For at benytte fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. via brev eller e-mail). De kan benytte standardfortrydelsesformularen herunder, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De returnerer varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Det vil sige at varernes stand er afgørende for, hvor meget du kan få refunderet. Sørg derfor at de fremstår så nye og fri af brugsspor/lugt som muligt. Du må dog ikke vaske tøj.

Standardfortrydelsesformular

De kan benytte følgende formular til fortrydelse, skrive Deres eget brev eller benytte denne returformular. De kan også som angivet ovenfor, returnere uden årsag/kommentar indenfor fortrydelsesfristen så længe EMP er adviseret skriftligt.

Til:
EMP Danmark
Torvegade 30
7330 Brande
E-mail: mail@emp-shop.dk

De kan benytte følgende formular til fortrydelse, skrive Deres eget brev eller benytte denne returformular. De kan også som angivet ovenfor, returnere uden årsag/kommentar indenfor fortrydelsesfristen så længe EMP er adviseret skriftligt.

_____________________________________________________________________

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

_____________________________________

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

_____________________________________

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresser):

_____________________________________

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

____________________________________

Dato:

____________________________________

(*) Det ikke-relevante udstreges.

Returvarer sendes til:
EMP Danmark
Torvegade 30
7330 Brande